پیامدهای سکته مغزی

به طور کلی پیامدهای بیماری سکته مغزی را می توان به دو گروه تقسیم بندی نمود :
1- پیامدهای زودرس، که در مدت کوتاهی پس از بروز بیماری ظاهر می شوند. مانند ضغف یا فلج یک طرفه بدن، اختلال هوشیاری و شناختی (Cognition)، اختلال تکلم، بی اختیاری ادرار یا مدفوع، اختلال در بلع، مشکلات بینایی و اختلالات حرکتی (مانند لرزش یا حرکات غیر ارادی اندام ها کندی حرکت بدن و …)
2- عوارض دیر رس، که به تدریج و از همان ابتدای بیماری شروع به پیشرفت نموده و و در صورت عدم پیشگیری و درمان صحیح نهایتا” مشکلات قابل توجه و بعضا” کشنده ای را برای بیمار ایجاد خواهند کرد، مانند:
بروز سفتی در عضلات اندامها و تنه (اسپاستیستی)، کوتاهی و سفتی دائمی در عضلات و مفاصل (Contracture)، زخمهای فشاری (زخم بستر)،نپومونی (ذات الریه)در بیماران مبتلا به اختلالات بلع، رسوب نابجای کلسیم در بافتها (Heterotrophic Osification)، حملات صرع، نیمه در رفتگی مفصل شانه، بروز دردهای قابل توجه در اندامهای مبتلا، عوارض ناشی از افتادن بیمار، تشکیل لخته در عروق اندام ها (DVT)، سوء تغذیه و عوارض مربوطه، پسرفت سریع شرایط جسمی قبلی (Disconditioning) و نهایتا” عوارض جدی روحی مانند افسردگی شدید و اضطراب