توانبخشی و درمان سکته مغزی - ویدئوها

توانبخشی و درمان سکته مغزی - ویدئوها

استرس تیر خلاص سکته مغزی

بیشتر

از سکته احتمالی جلوگیری کن

بیشتر

از بی حرکتی تا حرکت کامل

بیشتر

اختلال بینایی در آسیب های مغزی و درمان آن

بیشتر

بیماری عجیب غفلت یک طرف یا Hemi Neglet

بیشتر

خوشحالیم که دوباره به زندگی برگشتی

بیشتر

اگر امید را انتخاب کنید همه چیز ممکن می شود

بیشتر

با تبسم هیچ زمستانی ماندگار نیست

بیشتر

توانبخشی سکته مغزی تنها پس از شش جلسه درمان با تکنولوژی VR - ویدئو

بیشتر

نتیجه شروع توانبخشی صحیح را ۳ ماه دیگر خواهیم دید

بیشتر

کلیپ خبری سکته مغزی - دکتر روزبه کاظمی - کلینیک تبسم

بیشتر

معرفی کلینیک تبسم (مرکز تخصصی توانبخشی بیماران سکته مغزی)

بیشتر

درمان فلج دو دست و دو پا- ویدئو

بیشتر

ویدئوی آموزشی درمان بیماری شانه منجمد یا کپسولیت چسبنده

بیشتر

پیشرفت درمانی بیمار پس از سه سال از بروز ضربه مغزی در کلینیک تبسم

بیشتر

نتیجه سه ماه توانبخشی صحیح و استفاده از تکنولوژی rTMS

بیشتر

درمان اختلال تکلم پس از سکته مغزی

بیشتر

آتاکسی- عدم کنترل مغز بر تعادل در اندامها

بیشتر

4 هفته درمان صحیح پس از 4 ماه درمان نادرست

بیشتر

بهبود چشمگیر ضایعه قدیمی نخاع با درمان rTMS

بیشتر

در سکته مغزی از دست دادن زمان مساوی از دست دادن مغز

بیشتر

بیمار دچار Chorea-Acanthosis .حرکات کره ای در تنه و اندامها Head dropsو در سر و گردن

بیشتر

بیمار دچار دیستونی شدید در اندامهای تحتانی

بیشتر

کمر درد با منشأ اختلال در مفصل ساکروایلیاک

بیشتر

💠کمر درد و شنا

بیشتر

بهبود فلج دست با وجود ۹ ماه تاخیر در مراجعه

بیشتر

کلینیک تبسم - بهبود کامل بیمار سکته مغزی مبتلا به فلج دست و پا

بیشتر

کلینیک تبسم - گفتار درمانی بیمار سکته مغزی

بیشتر

درمان سکته مغزی – تی ام اس تراپی (TMS) – ویدئوی 3

بیشتر

درمان سکته مغزی – تی ام اس تراپی (TMS) – ویدئوی 1

بیشتر

درمان سکته مغزی – تزریق دیسپورت – ویدئوی 10

بیشتر

درمان سکته مغزی – تزریق دیسپورت – ویدئوی 9

بیشتر

درمان سکته مغزی – تی ام اس تراپی (TMS) – ویدئوی 2

بیشتر

درمان سکته مغزی – تزریق دیسپورت – ویدئوی 7

بیشتر

درمان سکته مغزی – تزریق دیسپورت – ویدئوی 8

بیشتر

درمان سکته مغزی – تزریق دیسپورت – ویدئوی 6

بیشتر

درمان سکته مغزی – تزریق دیسپورت – ویدئوی 5

بیشتر

درمان سکته مغزی – تزریق دیسپورت – ویدئوی 4

بیشتر

درمان سکته مغزی – تزریق دیسپورت – ویدئوی 3

بیشتر

درمان سکته مغزی – تزریق دیسپورت – ویدئوی 2

بیشتر

درمان سکته مغزی – تزریق دیسپورت – ویدئوی 1

بیشتر