داروهای سکته مغزی

صفحه اصلی/درباره سکته مغزی/داروهای سکته مغزی
  
داروهای سکته مغزی

پیراستام - Piracetam nootropil

داروهای سکته مغزی

آمپول سربرولایزین - Cerebrolysin

داروهای سکته مغزی

سیتی کولین - Citicolin

داروهای سکته مغزی

سوما زینا - Soma zina

داروهای سکته مغزی

سرترالین - Serteralin-Zoloft

داروهای سکته مغزی

کلوپيدوگرل - Clopidogrel (Plavix/Osvix)

داروهای سکته مغزی

لوتیراستام - Levetiracetam

داروهای سکته مغزی

سیتالوپرام - Citalopram

داروهای سکته مغزی

ريوااستيگمين - Exelon (Rivastigmine)

داروهای سکته مغزی

کاربامازپین - carbamazepine (Tegretol

داروهای سکته مغزی

دی پيريدامول - Dipyridamol

داروهای سکته مغزی

تیزانیدین - Tizanidine (Zanaflex

داروهای سکته مغزی

آسپرین - Aspirin

داروهای سکته مغزی

مکمل های ویتامینی -

داروهای سکته مغزی

باکلوفن - Baclofen (Lioresal)

داروهای سکته مغزی

اسیتاپرام - داروی Ecitabpram Lexapro

داروهای سکته مغزی

فنی توئین - Phenytoin

داروهای سکته مغزی

لوواستاتین - (Lovastatin – Mevacor)

داروهای سکته مغزی

وارفارين - Warfarin

داروهای سکته مغزی

اینستاگرام تبسم فیسبوک تبسم تلگرام تبسم آپارات تبسم ایستاگرام دکتر کاظمی