توصیه هایی به خانواده و مراقبین بیمار سکته مغزی

بیمار شما در روزها و هفته های نخست ابتلا به سکته مغزی در وضعیت روحی نامطلوب و حالتی از بهت و ناامیدی به سر می برد چرا که بخش بزرگی از قابلیتهای فردی و جایگاه اجتماعی خود را در مدتی کوتاه از دست داده و این ضربه بزرگ و گیج کننده ای برای او محسوب می شود، نقش حمایتی خانواده بویژه در این دوران و دادن امید و تشویق به شرکت موثر در برنامه های درمانی، در بهبود هرچه سریعتر بیمار حائز اهمیت بسیاری است.

- تا کنون هیچ دارو یا روش جراحی موثری در معکوس نمودن روند نا توانی ایجاد شده و ایجاد بهبود سریع و قابل توجه در دنیا ارائه نشده، از جستجوهای بی نتیجه جهت یافتن یک روش میان بر برای بیمار خود پرهیز کنید، در غیر اینصورت نه تنها زمانی گرانبها را از دست داده اید بلکه هدف مناسبی برای افراد سود جو خواهید بود.

اطمینان داشته باشید که تنها راه پیشرفت وضعیت بیمار شما، توانبخشی صحیح، منظم و پیگیرانه یا توجه به اصلاح عوامل خطر ساز اولیه، تحت نظارت پزشک است.

- به طور کلی در حدود 15 در صد از بیماران پس از بروز بیماری و پیگیری درمانهای صحیح قادر خواهند بود به وضعیت جسمی و توانایی های قبلی خود برسند، حدود 25 در صد از بیماران هم پس از درمانهای توانبخشی با اختلال عملکرد مختصر بهبود می یابند، سایر بیماران در گروه اختلال متوسط تا شدید و نیازمند مراقبتهای پرستاری تا مرگ کوتاه مدت پس ار بیماری دسته بندی می شوند.

- بازتوانی بیماران سکته مغزی در موارد بسیاری مستلزم داشتن صبر و صرف زمان نسبتا” طولانی است ولی در صورت رمان به موقع و پیگیرانه نهایتا” از صرف زمان و هزینه های بسیار بسیار سنگین تر و صدمات جبران ناپذیر در آینده پیشگیری خواهد نمود. بنا براین در زمان مناسب و به صورت صحیح در برنامه های توانبخشی شرکت نمایید.