پاسخ پرسش های متداول درباره سکته مغزی

سوالات سکته مغزی با پاسخ دکتر روزبه کاظمی

 

مادر من تقریباً یک ساله طرف راست بدنش سنگین شده بود ولی به قوت الله حالا ،دست و زبانش خوبه ولی لکنت زبان گرفته و پاش یکم سنگین و بیشتر حرکاتش آهسته است

نام ارسال کننده نظر را مشخص نمایید.
آدرس ایمیل نظردهنده را مشخص نمایید.
آدرس وب سایت ارسال کننده نظر را مشخص نمایید.
نظر را مشخص نمایید