پاسخ پرسش های متداول درباره سکته مغزی

سوالات سکته مغزی با پاسخ دکتر روزبه کاظمی

 

سلام وقت بخیر
پدر من بکهفته پیش بعد از جراحی سکستگی لگن و پروتز گذاشتن در لگن و فردای اون روز دچار سکته مغزی شدند و سمت چپ ایشان دست و پای چپ فلج شد درمان در کلینیک شما یا ارسال پرستار در منزل و توانبخشی هزینه هاش چقدره ؟

نام ارسال کننده نظر را مشخص نمایید.
آدرس ایمیل نظردهنده را مشخص نمایید.
آدرس وب سایت ارسال کننده نظر را مشخص نمایید.
نظر را مشخص نمایید