پاسخ پرسش های متداول درباره سکته مغزی

سوالات سکته مغزی با پاسخ دکتر روزبه کاظمی

 

پس از بهبودی کامل مغز، در سکته ی مغزی
چه مدت زمان لازم است تا عضله های
دست و پای سمت راست بدن بتوانند
حرکت و قدرت عادی خود را بازیابی کنند؟

نام ارسال کننده نظر را مشخص نمایید.
آدرس ایمیل نظردهنده را مشخص نمایید.
آدرس وب سایت ارسال کننده نظر را مشخص نمایید.
نظر را مشخص نمایید