پاسخ پرسش های متداول درباره سکته مغزی

سوالات سکته مغزی با پاسخ دکتر روزبه کاظمی

 

من سال92سکته مغزی کرده بودم والان خوب شدم فقط مدتی که غلظت خونم بالاست و هرشب قرص آ س آ 80مصرف میکنم میشود برای بهتر شدن جران حرکت خون در رگهای سر از قرص پلاویکس75میلی برای مدتی استفاده کنم

نام ارسال کننده نظر را مشخص نمایید.
آدرس ایمیل نظردهنده را مشخص نمایید.
آدرس وب سایت ارسال کننده نظر را مشخص نمایید.
نظر را مشخص نمایید