پاسخ پرسش های متداول درباره سکته مغزی

سوالات سکته مغزی با پاسخ دکتر روزبه کاظمی

 

با سلام
برای بیماری که فنر گذاشته قرص پنتوپرازول و آسپرین با قرص پلاویکس تداخل نداره و ی سوال دیگه اینکه قرص پلاویکس کویل تحت لیسانس فرانسه خارجی یا ایرانی؟

نام ارسال کننده نظر را مشخص نمایید.
آدرس ایمیل نظردهنده را مشخص نمایید.
آدرس وب سایت ارسال کننده نظر را مشخص نمایید.
نظر را مشخص نمایید