پاسخ پرسش های متداول درباره سکته مغزی

سوالات سکته مغزی با پاسخ دکتر روزبه کاظمی

 

سلام آقای دکتر،من وقتی که دو یا سه لقمه غذا میخورم،زبونم قفل میشه وبه عقب میره ونمیتونم حرف بزنم و بعد نصف صورتم ونصف بدنم ودست پام فلج میشه،درضمن فقط موقع غذاخوردن این اتفاق میفته ،ولی بعد از چنددقیقه بیهوش میشم .وقتی به هوش میام بدنم به حالت عادی برمیگرده،تاحالا دوباراینجوری شدم،ممنون میشم راهنمایی کنید

نام ارسال کننده نظر را مشخص نمایید.
آدرس ایمیل نظردهنده را مشخص نمایید.
آدرس وب سایت ارسال کننده نظر را مشخص نمایید.
نظر را مشخص نمایید