پاسخ پرسش های متداول درباره سکته مغزی

سوالات سکته مغزی با پاسخ دکتر روزبه کاظمی

 

تفاوت قرص ایرانی و خارجی پلاویکس

❓پرسش شما:
موضوع: تفاوت قرص ایرانی و خارجی پلاویکس
پرسش: سلام با توجه به اینکه قرص پلاویکس پیدا نمیشه و گرون شده اگه از ایرانیش استفاده کنیم موردی نداره؟

💠پاسخ تبسم:
هموطن گرامی
نام ژنریک(نام اصلی )این دارو کلوپیدوگرل(Clopidogrel 75) است،و نامهای تجاری دیگر مثل پلاویکس یا اوسویکس از نظر تاثیر تفاوت قابل توجهی با انواع دیگر ندارند، بویژه اگر آسپرین هم در کنار آن مصرف میشود.
دکتر روزبه کاظمی

سوال خود را مطرح کنید

33


شنبه, 23 تیر,1403

مهدیه

سلام همسرم ۵۷ ساله و دو تا استنت دارد الان ۱۰ سال هست زیلت هفته ای دو تا مصرف میکنه، قرص زیلت گیر نیامد، میتونه پیلاوبکس بخوره

یکشنبه, 03 تیر,1403

سارا

چرا میگید غرقی نمی کنه، مادر من ایرانیشو استفاده کرده ععوارض وحشتناک تحربه کرده، بردم دکتر عروق، بهم میگه مگه من نگفتم خارحگجی بگیر اگه فرقی نداشت که چهار برابر قیمت تفاوت هم نداشت. لطفا با جان مردم بازی نکنید، تو ایران خرابشده علی الخصوص دارو ایرانیش اشغاله آشغال

یکشنبه, 03 تیر,1403

سارا

چرا میگید غرقی نمی کنه، مادر من ایرانیشو استفاده کرده ععوارض وحشتناک تحربه کرده، بردم دکتر عروق، بهم میگه مگه من نگفتم خارحگجی بگیر اگه فرقی نداشت که چهار برابر قیمت تفاوت هم نداشت. لطفا با جان مردم بازی نکنید، تو ایران خرابشده علی الخصوص دارو ایرانیش اشغاله آشغال

یکشنبه, 03 تیر,1403

سارا

چرا میگید غرقی نمی کنه، مادر من ایرانیشو استفاده کرده ععوارض وحشتناک تحربه کرده، بردم دکتر عروق، بهم میگه مگه من نگفتم خارحگجی بگیر اگه فرقی نداشت که چهار برابر قیمت تفاوت هم نداشت. لطفا با جان مردم بازی نکنید، تو ایران خرابشده علی الخصوص دارو ایرانیش اشغاله آشغال

یکشنبه, 03 تیر,1403

سارا

چرا میگید غرقی نمی کنه، مادر من ایرانیشو استفاده کرده ععوارض وحشتناک تحربه کرده، بردم دکتر عروق، بهم میگه مگه من نگفتم خارحگجی بگیر اگه فرقی نداشت که چهار برابر قیمت تفاوت هم نداشت. لطفا با جان مردم بازی نکنید، تو ایران خرابشده علی الخصوص دارو ایرانیش اشغاله آشغال

یکشنبه, 03 تیر,1403

سارا

چرا میگید غرقی نمی کنه، مادر من ایرانیشو استفاده کرده ععوارض وحشتناک تحربه کرده، بردم دکتر عروق، بهم میگه مگه من نگفتم خارحگجی بگیر اگه فرقی نداشت که چهار برابر قیمت تفاوت هم نداشت. لطفا با جان مردم بازی نکنید، تو ایران خرابشده علی الخصوص دارو ایرانیش اشغاله آشغال

یکشنبه, 03 تیر,1403

سارا

چرا میگید غرقی نمی کنه، مادر من ایرانیشو استفاده کرده ععوارض وحشتناک تحربه کرده، بردم دکتر عروق، بهم میگه مگه من نگفتم خارحگجی بگیر اگه فرقی نداشت که چهار برابر قیمت تفاوت هم نداشت. لطفا با جان مردم بازی نکنید، تو ایران خرابشده علی الخصوص دارو ایرانیش اشغاله آشغال

یکشنبه, 03 تیر,1403

سارا

چرا میگید غرقی نمی کنه، مادر من ایرانیشو استفاده کرده ععوارض وحشتناک تحربه کرده، بردم دکتر عروق، بهم میگه مگه من نگفتم خارحگجی بگیر اگه فرقی نداشت که چهار برابر قیمت تفاوت هم نداشت. لطفا با جان مردم بازی نکنید، تو ایران خرابشده علی الخصوص دارو ایرانیش اشغاله آشغال

یکشنبه, 03 تیر,1403

سارا

چرا میگید غرقی نمی کنه، مادر من ایرانیشو استفاده کرده ععوارض وحشتناک تحربه کرده، بردم دکتر عروق، بهم میگه مگه من نگفتم خارحگجی بگیر اگه فرقی نداشت که چهار برابر قیمت تفاوت هم نداشت. لطفا با جان مردم بازی نکنید، تو ایران خرابشده علی الخصوص دارو ایرانیش اشغاله آشغال

یکشنبه, 03 تیر,1403

سارا

چرا میگید غرقی نمی کنه، مادر من ایرانیشو استفاده کرده ععوارض وحشتناک تحربه کرده، بردم دکتر عروق، بهم میگه مگه من نگفتم خارحگجی بگیر اگه فرقی نداشت که چهار برابر قیمت تفاوت هم نداشت. لطفا با جان مردم بازی نکنید، تو ایران خرابشده علی الخصوص دارو ایرانیش اشغاله آشغال

یکشنبه, 03 تیر,1403

سارا

چرا میگید غرقی نمی کنه، مادر من ایرانیشو استفاده کرده ععوارض وحشتناک تحربه کرده، بردم دکتر عروق، بهم میگه مگه من نگفتم خارحگجی بگیر اگه فرقی نداشت که چهار برابر قیمت تفاوت هم نداشت. لطفا با جان مردم بازی نکنید، تو ایران خرابشده علی الخصوص دارو ایرانیش اشغاله آشغال

یکشنبه, 03 تیر,1403

سارا

چرا میگید غرقی نمی کنه، مادر من ایرانیشو استفاده کرده ععوارض وحشتناک تحربه کرده، بردم دکتر عروق، بهم میگه مگه من نگفتم خارحگجی بگیر اگه فرقی نداشت که چهار برابر قیمت تفاوت هم نداشت. لطفا با جان مردم بازی نکنید، تو ایران خرابشده علی الخصوص دارو ایرانیش اشغاله آشغال

یکشنبه, 03 تیر,1403

سارا

چرا میگید غرقی نمی کنه، مادر من ایرانیشو استفاده کرده ععوارض وحشتناک تحربه کرده، بردم دکتر عروق، بهم میگه مگه من نگفتم خارحگجی بگیر اگه فرقی نداشت که چهار برابر قیمت تفاوت هم نداشت. لطفا با جان مردم بازی نکنید، تو ایران خرابشده علی الخصوص دارو ایرانیش اشغاله آشغال

یکشنبه, 03 تیر,1403

سارا

چرا میگید غرقی نمی کنه، مادر من ایرانیشو استفاده کرده ععوارض وحشتناک تحربه کرده، بردم دکتر عروق، بهم میگه مگه من نگفتم خارحگجی بگیر اگه فرقی نداشت که چهار برابر قیمت تفاوت هم نداشت. لطفا با جان مردم بازی نکنید، تو ایران خرابشده علی الخصوص دارو ایرانیش اشغاله آشغال

یکشنبه, 03 تیر,1403

سارا

چرا میگید غرقی نمی کنه، مادر من ایرانیشو استفاده کرده ععوارض وحشتناک تحربه کرده، بردم دکتر عروق، بهم میگه مگه من نگفتم خارحگجی بگیر اگه فرقی نداشت که چهار برابر قیمت تفاوت هم نداشت. لطفا با جان مردم بازی نکنید، تو ایران خرابشده علی الخصوص دارو ایرانیش اشغاله آشغال

یکشنبه, 03 تیر,1403

سارا

چرا میگید غرقی نمی کنه، مادر من ایرانیشو استفاده کرده ععوارض وحشتناک تحربه کرده، بردم دکتر عروق، بهم میگه مگه من نگفتم خارحگجی بگیر اگه فرقی نداشت که چهار برابر قیمت تفاوت هم نداشت. لطفا با جان مردم بازی نکنید، تو ایران خرابشده علی الخصوص دارو ایرانیش اشغاله آشغال

یکشنبه, 03 تیر,1403

سارا

چرا میگید غرقی نمی کنه، مادر من ایرانیشو استفاده کرده ععوارض وحشتناک تحربه کرده، بردم دکتر عروق، بهم میگه مگه من نگفتم خارحگجی بگیر اگه فرقی نداشت که چهار برابر قیمت تفاوت هم نداشت. لطفا با جان مردم بازی نکنید، تو ایران خرابشده علی الخصوص دارو ایرانیش اشغاله آشغال

شنبه, 22 اردیبهشت,1403

کاظمی

چرا جلوی اون‌ کسانی که قیمت دارو را انقدر گران میکنند گرفته نمیشه؟ سال ۹۹ دلار ۲۶ هزار تومن بود لان حدود دو برابر شده و پلاویکس ۵۸ هزار تومن بود شده ۳۵۰ هزار تومن . چرا؟ دلار دوبدابر شده و پلاویکس ۶ برار؟ کدام بی وجدانی با زندگی مردم بازی میکنه؟ این پول رو چجوری به زن و بچشون میدند؟

شنبه, 22 اردیبهشت,1403

کاظمی

به دلیل دو بار سکته مغزی باید تا اخر عمر پلاویکس مصرف کنم .با توجه به هزینه گران اون چطور میتونم اونرو تهیه کنم . جالبه دلار ۲ برابر شده ولی این قرص حدودا شش برابر . کسی هم براش مهم نیست . اون اقای متکبر که امیدوارم خودش نیازمند همین دارو باشه گفته اگه دنبال برند هستید مهمان جیب خودتون باشید . انگار میخواسته از جیب خودش پرداخت کنه . چجوری با زندگی مردم بازی میکنند . رفتگر محل ما از ایشان انسان تره و فهمیده تر

شنبه, 22 اردیبهشت,1403

کاظمی

به دلیل دو بار سکته مغزی باید تا اخر عمر پلاویکس مصرف کنم .با توجه به هزینه گران اون چطور میتونم اونرو تهیه کنم . جالبه دلار ۲ برابر شده ولی این قرص حدودا شش برابر . کسی هم براش مهم نیست . اون اقای متکبر که امیدوارم خودش نیازمند همین دارو باشه گفته اگه دنبال برند هستید مهمان جیب خودتون باشید . انگار میخواسته از جیب خودش پرداخت کنه . چجوری با زندگی مردم بازی میکنند . رفتگر محل ما از ایشان انسان تره و فهمیده تر

شنبه, 22 اردیبهشت,1403

کاظمی

به دلیل دو بار سکته مغزی باید تا اخر عمر پلاویکس مصرف کنم .با توجه به هزینه گران اون چطور میتونم اونرو تهیه کنم . جالبه دلار ۲ برابر شده ولی این قرص حدودا شش برابر . کسی هم براش مهم نیست . اون اقای متکبر که امیدوارم خودش نیازمند همین دارو باشه گفته اگه دنبال برند هستید مهمان جیب خودتون باشید . انگار میخواسته از جیب خودش پرداخت کنه . چجوری با زندگی مردم بازی میکنند . رفتگر محل ما از ایشان انسان تره و فهمیده تر

شنبه, 22 اردیبهشت,1403

کاظمی

به دلیل دو بار سکته مغزی باید تا اخر عمر پلاویکس مصرف کنم .با توجه به هزینه گران اون چطور میتونم اونرو تهیه کنم . جالبه دلار ۲ برابر شده ولی این قرص حدودا شش برابر . کسی هم براش مهم نیست . اون اقای متکبر که امیدوارم خودش نیازمند همین دارو باشه گفته اگه دنبال برند هستید مهمان جیب خودتون باشید . انگار میخواسته از جیب خودش پرداخت کنه . چجوری با زندگی مردم بازی میکنند . رفتگر محل ما از ایشان انسان تره و فهمیده تر

شنبه, 22 اردیبهشت,1403

کاظمی

به دلیل دو بار سکته مغزی باید تا اخر عمر پلاویکس مصرف کنم .با توجه به هزینه گران اون چطور میتونم اونرو تهیه کنم . جالبه دلار ۲ برابر شده ولی این قرص حدودا شش برابر . کسی هم براش مهم نیست . اون اقای متکبر که امیدوارم خودش نیازمند همین دارو باشه گفته اگه دنبال برند هستید مهمان جیب خودتون باشید . انگار میخواسته از جیب خودش پرداخت کنه . چجوری با زندگی مردم بازی میکنند . رفتگر محل ما از ایشان انسان تره و فهمیده تر

یکشنبه, 02 مهر,1402

محمد هراتی

با سلام .تیر ماه سال قبل استنت گذاری شده ام و پلاویکس مصرف میکنم .آیا لازم است ادامه دهم ضمنا هموگلوبین ام ۱۷ است.آسپیرین هم میخورم

یکشنبه, 02 مهر,1402

محمد هراتی

با سلام .تیر ماه سال قبل استنت گذاری شده ام و پلاویکس مصرف میکنم .آیا لازم است ادامه دهم ضمنا هموگلوبین ام ۱۷ است.آسپیرین هم میخورم

یکشنبه, 02 مهر,1402

محمد هراتی

با سلام .تیر ماه سال قبل استنت گذاری شده ام و پلاویکس مصرف میکنم .آیا لازم است ادامه دهم ضمنا هموگلوبین ام ۱۷ است.آسپیرین هم میخورم

یکشنبه, 13 فروردین,1402

عبدالحسین البوغبیش

من سال92سکته مغزی کرده بودم والان خوب شدم فقط مدتی که غلظت خونم بالاست و هرشب قرص آ س آ 80مصرف میکنم میشود برای بهتر شدن جران حرکت خون در رگهای سر از قرص پلاویکس75میلی برای مدتی استفاده کنم

یکشنبه, 13 فروردین,1402

خوب

چهارشنبه, 12 بهمن,1401

فائزه

با سلام
برای بیماری که فنر گذاشته قرص پنتوپرازول و آسپرین با قرص پلاویکس تداخل نداره و ی سوال دیگه اینکه قرص پلاویکس کویل تحت لیسانس فرانسه خارجی یا ایرانی؟

چهارشنبه, 12 بهمن,1401

فائزه

با سلام
برای بیماری که فنر گذاشته قرص پنتوپرازول و آسپرین با قرص پلاویکس تداخل نداره و ی سوال دیگه اینکه قرص پلاویکس کویل تحت لیسانس فرانسه خارجی یا ایرانی؟

یکشنبه, 09 بهمن,1401

عباداله نیکنام

با سلام ، اگر قرص ایرانی بخوریم بعد از قرص خادجی استفاده بکنیم اشکال دارد ؟ ممنونم از پاسخ شما

پنجشنبه, 24 آذر,1401

کاظمی

آیا باید پلاویکس و آسپرین باهم مصرف شوند ؟

پنجشنبه, 22 دی,1401

رحیمیان

بله


,
33 | 22510 | 3.1

Article Rating
شما به این مطلب چه امتیازی می دهید؟

تماس با کلینیک تبسم جهت مشاوره سکته مغزی و رزرو نوبت

  • شماره تلفن:   ۶۶۵۶۴۶۷۴   |   ۶۶۴۳۶۲۹۱
  • ارسال درخواست ویزیت و مشاوره آنلاین سکته مغزی از طریق واتسپ : 09355354332
  • زمان پاسخگویی: ساعت ۹ الی ۲۱