پاسخ پرسش های متداول درباره سکته مغزی

سوالات سکته مغزی با پاسخ دکتر روزبه کاظمی

 

بی حسی سمت راست بدن

❓پرسش شما:
با سلام و خسته نباشید خیلی خوشحالم این کلینیک رو پیدا کردم و امیدوارم که بهبودی برای مادرم در این کلینیک حاصل بشه.
مادر من حدود ده سال پیش سکته مغزی کردند ولی آسیب زیادی ندیدن و فقط سمت راست بدن کمی بی حس بود که اون هم خدارو شکر به مرور برطرف شد از اون سکته به اینور تعادل ندارن و روز به روز بدتر هم میشه.  حدود دو هفته پیس فشارشون رفت بالا و حالت تهوع و استفراغ داشتند بعد از اون عدم تعادلش بیشتر شده، لرزشش ببشتر و حرف زدن در خواب،توهم و جهش های شدید در خواب دارند که خیلی نگرانم کرده. میخواستم ببینم بهتر میشن.  البته وقت حضوری گرفتم برای فردا تا از نزدیک معاینه بشن.
🗯پاسخ تبسم:
سلام
مادر و مدارک پزشکی را به همراه داشته باشید،ابتدابا معاینه بالینی باید منشا مشکل و سپس برنامه درمانی مشخص شود.
موفق باشید
دکتر روزبه کاظمی

سوال خود را مطرح کنید

24


یکشنبه, 29 مرداد,1402

مهسا

با سلام .حدود ۸ ماه می شود که سمت راست صورتم که البته از لب بالایی بیحسی شروع شد و الان به پلک بالایی سمت راست صورتم هم رسیده ،حس سنگینی و کرختی داره و اینکه زیر خط بینیم درد شدیدی حس میکنم وقتی که اون قسمت رافشار میدم ،پزشک هم رفتم ام ار ای تزریقی گرفتن گفتن چیزی نیست و دارو هم گابا پنتین خوردم مدتی تاثیری نداشت ،،و در نهایت بی جواب از مطب ها برگشتم ،البته من سمت راست صورت را قبلا پرتو درمانی انجام دادم ،و جراحی در سمت راست سرم و پیشانیم داشتم .کمکم کنیدمن چکار کنم روز بروز هم پیشرفت میکنه

یکشنبه, 29 مرداد,1402

مهسا

با سلام .حدود ۸ ماه می شود که سمت راست صورتم که البته از لب بالایی بیحسی شروع شد و الان به پلک بالایی سمت راست صورتم هم رسیده ،حس سنگینی و کرختی داره و اینکه زیر خط بینیم درد شدیدی حس میکنم وقتی که اون قسمت رافشار میدم ،پزشک هم رفتم ام ار ای تزریقی گرفتن گفتن چیزی نیست و دارو هم گابا پنتین خوردم مدتی تاثیری نداشت ،،و در نهایت بی جواب از مطب ها برگشتم ،البته من سمت راست صورت را قبلا پرتو درمانی انجام دادم ،و جراحی در سمت راست سرم و پیشانیم داشتم .کمکم کنیدمن چکار کنم روز بروز هم پیشرفت میکنه

یکشنبه, 29 مرداد,1402

مهسا

با سلام .حدود ۸ ماه می شود که سمت راست صورتم که البته از لب بالایی بیحسی شروع شد و الان به پلک بالایی سمت راست صورتم هم رسیده ،حس سنگینی و کرختی داره و اینکه زیر خط بینیم درد شدیدی حس میکنم وقتی که اون قسمت رافشار میدم ،پزشک هم رفتم ام ار ای تزریقی گرفتن گفتن چیزی نیست و دارو هم گابا پنتین خوردم مدتی تاثیری نداشت ،،و در نهایت بی جواب از مطب ها برگشتم ،البته من سمت راست صورت را قبلا پرتو درمانی انجام دادم ،و جراحی در سمت راست سرم و پیشانیم داشتم .کمکم کنیدمن چکار کنم روز بروز هم پیشرفت میکنه

یکشنبه, 29 مرداد,1402

مهسا

با سلام .حدود ۸ ماه می شود که سمت راست صورتم که البته از لب بالایی بیحسی شروع شد و الان به پلک بالایی سمت راست صورتم هم رسیده ،حس سنگینی و کرختی داره و اینکه زیر خط بینیم درد شدیدی حس میکنم وقتی که اون قسمت رافشار میدم ،پزشک هم رفتم ام ار ای تزریقی گرفتن گفتن چیزی نیست و دارو هم گابا پنتین خوردم مدتی تاثیری نداشت ،،و در نهایت بی جواب از مطب ها برگشتم ،البته من سمت راست صورت را قبلا پرتو درمانی انجام دادم ،و جراحی در سمت راست سرم و پیشانیم داشتم .کمکم کنیدمن چکار کنم روز بروز هم پیشرفت میکنه

یکشنبه, 29 مرداد,1402

مهسا

با سلام .حدود ۸ ماه می شود که سمت راست صورتم که البته از لب بالایی بیحسی شروع شد و الان به پلک بالایی سمت راست صورتم هم رسیده ،حس سنگینی و کرختی داره و اینکه زیر خط بینیم درد شدیدی حس میکنم وقتی که اون قسمت رافشار میدم ،پزشک هم رفتم ام ار ای تزریقی گرفتن گفتن چیزی نیست و دارو هم گابا پنتین خوردم مدتی تاثیری نداشت ،،و در نهایت بی جواب از مطب ها برگشتم ،البته من سمت راست صورت را قبلا پرتو درمانی انجام دادم ،و جراحی در سمت راست سرم و پیشانیم داشتم .کمکم کنیدمن چکار کنم روز بروز هم پیشرفت میکنه

یکشنبه, 29 مرداد,1402

مهسا

با سلام .حدود ۸ ماه می شود که سمت راست صورتم که البته از لب بالایی بیحسی شروع شد و الان به پلک بالایی سمت راست صورتم هم رسیده ،حس سنگینی و کرختی داره و اینکه زیر خط بینیم درد شدیدی حس میکنم وقتی که اون قسمت رافشار میدم ،پزشک هم رفتم ام ار ای تزریقی گرفتن گفتن چیزی نیست و دارو هم گابا پنتین خوردم مدتی تاثیری نداشت ،،و در نهایت بی جواب از مطب ها برگشتم ،البته من سمت راست صورت را قبلا پرتو درمانی انجام دادم ،و جراحی در سمت راست سرم و پیشانیم داشتم .کمکم کنیدمن چکار کنم روز بروز هم پیشرفت میکنه

یکشنبه, 29 مرداد,1402

مهسا

با سلام .حدود ۸ ماه می شود که سمت راست صورتم که البته از لب بالایی بیحسی شروع شد و الان به پلک بالایی سمت راست صورتم هم رسیده ،حس سنگینی و کرختی داره و اینکه زیر خط بینیم درد شدیدی حس میکنم وقتی که اون قسمت رافشار میدم ،پزشک هم رفتم ام ار ای تزریقی گرفتن گفتن چیزی نیست و دارو هم گابا پنتین خوردم مدتی تاثیری نداشت ،،و در نهایت بی جواب از مطب ها برگشتم ،البته من سمت راست صورت را قبلا پرتو درمانی انجام دادم ،و جراحی در سمت راست سرم و پیشانیم داشتم .کمکم کنیدمن چکار کنم روز بروز هم پیشرفت میکنه

یکشنبه, 29 مرداد,1402

مهسا

با سلام .حدود ۸ ماه می شود که سمت راست صورتم که البته از لب بالایی بیحسی شروع شد و الان به پلک بالایی سمت راست صورتم هم رسیده ،حس سنگینی و کرختی داره و اینکه زیر خط بینیم درد شدیدی حس میکنم وقتی که اون قسمت رافشار میدم ،پزشک هم رفتم ام ار ای تزریقی گرفتن گفتن چیزی نیست و دارو هم گابا پنتین خوردم مدتی تاثیری نداشت ،،و در نهایت بی جواب از مطب ها برگشتم ،البته من سمت راست صورت را قبلا پرتو درمانی انجام دادم ،و جراحی در سمت راست سرم و پیشانیم داشتم .کمکم کنیدمن چکار کنم روز بروز هم پیشرفت میکنه

یکشنبه, 29 مرداد,1402

مهسا

با سلام .حدود ۸ ماه می شود که سمت راست صورتم که البته از لب بالایی بیحسی شروع شد و الان به پلک بالایی سمت راست صورتم هم رسیده ،حس سنگینی و کرختی داره و اینکه زیر خط بینیم درد شدیدی حس میکنم وقتی که اون قسمت رافشار میدم ،پزشک هم رفتم ام ار ای تزریقی گرفتن گفتن چیزی نیست و دارو هم گابا پنتین خوردم مدتی تاثیری نداشت ،،و در نهایت بی جواب از مطب ها برگشتم ،البته من سمت راست صورت را قبلا پرتو درمانی انجام دادم ،و جراحی در سمت راست سرم و پیشانیم داشتم .کمکم کنیدمن چکار کنم روز بروز هم پیشرفت میکنه

یکشنبه, 29 مرداد,1402

مهسا

با سلام .حدود ۸ ماه می شود که سمت راست صورتم که البته از لب بالایی بیحسی شروع شد و الان به پلک بالایی سمت راست صورتم هم رسیده ،حس سنگینی و کرختی داره و اینکه زیر خط بینیم درد شدیدی حس میکنم وقتی که اون قسمت رافشار میدم ،پزشک هم رفتم ام ار ای تزریقی گرفتن گفتن چیزی نیست و دارو هم گابا پنتین خوردم مدتی تاثیری نداشت ،،و در نهایت بی جواب از مطب ها برگشتم ،البته من سمت راست صورت را قبلا پرتو درمانی انجام دادم ،و جراحی در سمت راست سرم و پیشانیم داشتم .کمکم کنیدمن چکار کنم روز بروز هم پیشرفت میکنه

یکشنبه, 29 مرداد,1402

مهسا

با سلام .حدود ۸ ماه می شود که سمت راست صورتم که البته از لب بالایی بیحسی شروع شد و الان به پلک بالایی سمت راست صورتم هم رسیده ،حس سنگینی و کرختی داره و اینکه زیر خط بینیم درد شدیدی حس میکنم وقتی که اون قسمت رافشار میدم ،پزشک هم رفتم ام ار ای تزریقی گرفتن گفتن چیزی نیست و دارو هم گابا پنتین خوردم مدتی تاثیری نداشت ،،و در نهایت بی جواب از مطب ها برگشتم ،البته من سمت راست صورت را قبلا پرتو درمانی انجام دادم ،و جراحی در سمت راست سرم و پیشانیم داشتم .کمکم کنیدمن چکار کنم روز بروز هم پیشرفت میکنه

یکشنبه, 29 مرداد,1402

مهسا

با سلام .حدود ۸ ماه می شود که سمت راست صورتم که البته از لب بالایی بیحسی شروع شد و الان به پلک بالایی سمت راست صورتم هم رسیده ،حس سنگینی و کرختی داره و اینکه زیر خط بینیم درد شدیدی حس میکنم وقتی که اون قسمت رافشار میدم ،پزشک هم رفتم ام ار ای تزریقی گرفتن گفتن چیزی نیست و دارو هم گابا پنتین خوردم مدتی تاثیری نداشت ،،و در نهایت بی جواب از مطب ها برگشتم ،البته من سمت راست صورت را قبلا پرتو درمانی انجام دادم ،و جراحی در سمت راست سرم و پیشانیم داشتم .کمکم کنیدمن چکار کنم روز بروز هم پیشرفت میکنه

یکشنبه, 29 مرداد,1402

مهسا

با سلام .حدود ۸ ماه می شود که سمت راست صورتم که البته از لب بالایی بیحسی شروع شد و الان به پلک بالایی سمت راست صورتم هم رسیده ،حس سنگینی و کرختی داره و اینکه زیر خط بینیم درد شدیدی حس میکنم وقتی که اون قسمت رافشار میدم ،پزشک هم رفتم ام ار ای تزریقی گرفتن گفتن چیزی نیست و دارو هم گابا پنتین خوردم مدتی تاثیری نداشت ،،و در نهایت بی جواب از مطب ها برگشتم ،البته من سمت راست صورت را قبلا پرتو درمانی انجام دادم ،و جراحی در سمت راست سرم و پیشانیم داشتم .کمکم کنیدمن چکار کنم روز بروز هم پیشرفت میکنه

یکشنبه, 29 مرداد,1402

مهسا

با سلام .حدود ۸ ماه می شود که سمت راست صورتم که البته از لب بالایی بیحسی شروع شد و الان به پلک بالایی سمت راست صورتم هم رسیده ،حس سنگینی و کرختی داره و اینکه زیر خط بینیم درد شدیدی حس میکنم وقتی که اون قسمت رافشار میدم ،پزشک هم رفتم ام ار ای تزریقی گرفتن گفتن چیزی نیست و دارو هم گابا پنتین خوردم مدتی تاثیری نداشت ،،و در نهایت بی جواب از مطب ها برگشتم ،البته من سمت راست صورت را قبلا پرتو درمانی انجام دادم ،و جراحی در سمت راست سرم و پیشانیم داشتم .کمکم کنیدمن چکار کنم روز بروز هم پیشرفت میکنه

یکشنبه, 29 مرداد,1402

مهسا

با سلام .حدود ۸ ماه می شود که سمت راست صورتم که البته از لب بالایی بیحسی شروع شد و الان به پلک بالایی سمت راست صورتم هم رسیده ،حس سنگینی و کرختی داره و اینکه زیر خط بینیم درد شدیدی حس میکنم وقتی که اون قسمت رافشار میدم ،پزشک هم رفتم ام ار ای تزریقی گرفتن گفتن چیزی نیست و دارو هم گابا پنتین خوردم مدتی تاثیری نداشت ،،و در نهایت بی جواب از مطب ها برگشتم ،البته من سمت راست صورت را قبلا پرتو درمانی انجام دادم ،و جراحی در سمت راست سرم و پیشانیم داشتم .کمکم کنیدمن چکار کنم روز بروز هم پیشرفت میکنه

یکشنبه, 29 مرداد,1402

مهسا

با سلام .حدود ۸ ماه می شود که سمت راست صورتم که البته از لب بالایی بیحسی شروع شد و الان به پلک بالایی سمت راست صورتم هم رسیده ،حس سنگینی و کرختی داره و اینکه زیر خط بینیم درد شدیدی حس میکنم وقتی که اون قسمت رافشار میدم ،پزشک هم رفتم ام ار ای تزریقی گرفتن گفتن چیزی نیست و دارو هم گابا پنتین خوردم مدتی تاثیری نداشت ،،و در نهایت بی جواب از مطب ها برگشتم ،البته من سمت راست صورت را قبلا پرتو درمانی انجام دادم ،و جراحی در سمت راست سرم و پیشانیم داشتم .کمکم کنیدمن چکار کنم روز بروز هم پیشرفت میکنه

یکشنبه, 29 مرداد,1402

مهسا

با سلام .حدود ۸ ماه می شود که سمت راست صورتم که البته از لب بالایی بیحسی شروع شد و الان به پلک بالایی سمت راست صورتم هم رسیده ،حس سنگینی و کرختی داره و اینکه زیر خط بینیم درد شدیدی حس میکنم وقتی که اون قسمت رافشار میدم ،پزشک هم رفتم ام ار ای تزریقی گرفتن گفتن چیزی نیست و دارو هم گابا پنتین خوردم مدتی تاثیری نداشت ،،و در نهایت بی جواب از مطب ها برگشتم ،البته من سمت راست صورت را قبلا پرتو درمانی انجام دادم ،و جراحی در سمت راست سرم و پیشانیم داشتم .کمکم کنیدمن چکار کنم روز بروز هم پیشرفت میکنه

یکشنبه, 29 مرداد,1402

مهسا

با سلام .حدود ۸ ماه می شود که سمت راست صورتم که البته از لب بالایی بیحسی شروع شد و الان به پلک بالایی سمت راست صورتم هم رسیده ،حس سنگینی و کرختی داره و اینکه زیر خط بینیم درد شدیدی حس میکنم وقتی که اون قسمت رافشار میدم ،پزشک هم رفتم ام ار ای تزریقی گرفتن گفتن چیزی نیست و دارو هم گابا پنتین خوردم مدتی تاثیری نداشت ،،و در نهایت بی جواب از مطب ها برگشتم ،البته من سمت راست صورت را قبلا پرتو درمانی انجام دادم ،و جراحی در سمت راست سرم و پیشانیم داشتم .کمکم کنیدمن چکار کنم روز بروز هم پیشرفت میکنه

یکشنبه, 29 مرداد,1402

مهسا

با سلام .حدود ۸ ماه می شود که سمت راست صورتم که البته از لب بالایی بیحسی شروع شد و الان به پلک بالایی سمت راست صورتم هم رسیده ،حس سنگینی و کرختی داره و اینکه زیر خط بینیم درد شدیدی حس میکنم وقتی که اون قسمت رافشار میدم ،پزشک هم رفتم ام ار ای تزریقی گرفتن گفتن چیزی نیست و دارو هم گابا پنتین خوردم مدتی تاثیری نداشت ،،و در نهایت بی جواب از مطب ها برگشتم ،البته من سمت راست صورت را قبلا پرتو درمانی انجام دادم ،و جراحی در سمت راست سرم و پیشانیم داشتم .کمکم کنیدمن چکار کنم روز بروز هم پیشرفت میکنه

چهارشنبه, 04 مرداد,1402

یلدا

سلام پدر مدت 3 ماه میشه سکته مغزی کردن بار اول از طرف چپ فلج شدن خب شدن ولی بار دوم سکته کردن طرف راست فلج شده کلن بدن اینا فلج شده صورت دهن پا دست همه وجتی میگن مغز سرش یک طرف سیاه شده بنظر شما آیا تداوی داد یا خیر لطفا بسوالم جواب بدین

چهارشنبه, 04 مرداد,1402

یلدا

سلام پدر مدت 3 ماه میشه سکته مغزی کردن بار اول از طرف چپ فلج شدن خب شدن ولی بار دوم سکته کردن طرف راست فلج شده کلن بدن اینا فلج شده صورت دهن پا دست همه وجتی میگن مغز سرش یک طرف سیاه شده بنظر شما آیا تداوی داد یا خیر لطفا بسوالم جواب بدین

ﺳﻪشنبه, 17 آبان,1401

فاطمه

سلام. مادر من ۷۰ سال سن دارن و حدود ۲۰ روز پیش با علائم اختلال در تکلم و تعادل به بیمارستان منتقل شدن و بعد از دو روز به بخش icu. بدلیل اینکه بلعشون دوباره مشکل شده بود لوله ng براشون گذاشتن‌. هوشیاریشون تا ۹ پایین اومد اما بعد از ۱۰ از icu به بخش منتقل شدن. و یک هفته هم در بخش بودن و به تازگی مرخص شدن. البته بعد از ۲ روز که در بخش بودن لوله ng رو هم برداشتن‌. در ابتدا سمت راست بدنشون کاملا بی حرکت بود اما حس داشتن‌. الان پای راست رو اندکی تکون میدن و حتی زانو رو هم کمی خم می‌کنند. دستشون رو نمی تونن حرکت بدن اما در زمانی که خواب هستن و خمیازه میکشن یا میخوان بیدار بشن دستشون رو تا حد نسبتا زیادی بالا میارن. که البته غیر ارادی هست. دکترشون تشخیص سکته در ساقه مغز رو دادن البته سی تی اسکن و mri چیزی رو نشون نداد. حالا با این اوصاف میخواستم بدونم امکان بهبودی از لحاظ حرکتی برای مادر من وجود داره؟؟ و اینکه باید چه کاری برای ایشون انجام بدیم. ممنون میشم راهنمایی بفرمایید. لازم به ذکر هست که تکلمشون هم هرچند که مثل اول نیست اما نسبتا میتونن خوب صحبت کنن. با تشکر

یکشنبه, 12 دی,1400

مریم اعیانی

سلام پدر من حدود یکسال سکته مغزی زدن و تازگی بی قرارن و شبا خوابشون نمیبره علتش چیه

یکشنبه, 20 اسفند,1396

شهریار سخائی

با سلام . آقای دکتر ، بنده حدود 7 روز پیش در جریان خانه تکانی عید و استفاده از مواد شوینده ( مایع من ) دچار تورم مجرای تنفسی ( تنگی نفس ) و نوشیدن و خوردن غذا به سختی شدم . البته در همان دقایق اولیه عارضه ، سوراخ سمت چپ بینی دچار سوزش شدید و سردرد بسیار زیاد و شدید در نیمکره چپ سرم پیش آمد که پس از چند دقیقه آرام شد . فردای آنروز متوجه شدم دقیقا سمت راست بدنم از نوک سر تا انتهای انگشت دچار بیحسی شده به اینصورت که پوست ، گرما و سرما را به هیچ عنوان احساس نمیکند تا جایی که اگر گرمای شدیدی به پوست سمت راست بدنم برسد پوستم میسوزد ولی احساس سوزش نمیکند و بجای آن درد شدیدی را در همان نقطه متوجه میشوم . خواهش دارم اعلام نظر در این بفرمائید . با سپاس

پاسخ تبسم:
هموطن گرامی
توصیه میکنم حتما ام آر آی از مغز انجام شود.
پیروز باشید
دکتر روزبه کاظمی


,
24 | 16283 | 2.86

Article Rating
شما به این مطلب چه امتیازی می دهید؟

تماس با کلینیک تبسم جهت مشاوره سکته مغزی و رزرو نوبت

  • شماره تلفن:   ۶۶۵۶۴۶۷۴   |   ۶۶۴۳۶۲۹۱
  • ارسال درخواست ویزیت و مشاوره آنلاین سکته مغزی از طریق واتسپ : 09355354332
  • زمان پاسخگویی: ساعت ۹ الی ۲۱