علائم سکته مغزی

سکته مغزی در اغلب موارد با یکی از علائم ناگهانی زیر تظاهر می یابد:
1- ضعف یا فلج یک طرفه بدن
2- کاهش و یا اختلال شدید حسی یک طرفه
3- اختلال ناگهانی تکلم و یا درک
4- بروز سردرد ناگهانی و شدید

با مشاهده هریک از علائم فوق با حفظ خونسردی و پرهیز از هرگونه اقدام درمانی خودسرانه (بویژه استفاده از داروهای ضد فشارخون یا داروهای قلبی)بیمار را به نزدیکترین مرکز درمانی انتقال دهید.