مراقبت از بیمار سکته مغزی در منزل - کلینیک تبسم

به عنوان يك قانون كلي توانبخشي بيمار سكته مغزي بايد در اولين فرصت ممكن شروع شود،در اغلب كشورهاي دنيا توانبخشي بيماران در صورت امكان در فاز حاد و از بيمارستان شروع مي شود.
شروع هر چه سريعتر توانبخشي صحيح سبب بهبود پيش آگهي بيمار در آينده و كاهش هر چه بيشتر ناتواني هاي جسمي و حتي ذهني بيمار خواهد شد.
با توجه به اينكه بيماران مبتلا به سكته مغزي بعضاُ دچار عوارض گوناگون جسمي ،روحي و شناختي هستند بهترين رويكرد قرار گرفتن تحت نظر پزشك سرپرست تيم توانبخشي است كه برنامه هاي درماني و اولويت هاي هر بيمار را تعيين مي كند.
بنابراين در صورتيكه بيمار در فازهاي اوليه به دلايلي امكان انتقال به مركز را براي شروع درمان هاي توانبخشي نداشته باشد ،مي تواند با يك بار مراجعه به مركز وا نجام معاينات كامل توانبخشي يا ارائه مدارك پزشكي توسط همراهان بيمار جهت بررسي و تعيين وضعيت وي در كلينيك ،تحت پوشش درمان هاي بازتواني در منزل قرار گيرد.
تيم ارائه دهده خدمات در منزل در ارتباط مستمر با مركز بوده و وضعيت بيمار را به مسؤل مربوطه گزارش مي دهد.در هر حال با توجه به محدود بودن خدمات درماني در منزل پس از مدتي در صورت رسيدن بيمار به شرايط لازم ،به پيشنهاد درمانگر بيمار بهتر است براي انجام درمان هاي توانبخشي بيشتر و در سطوح بالاتر ،به مركز ارجاع داده شود.در صورت نياز به استفاده از خدمات واحد درمان در منزل مي توانيد با شماره تلفن هاي مركز تبسم تماس حاصل نموده و درخواست خود را اعلام نماييد،ظرف 24 ساعت مسؤل مربوطه با شما تماس گرفته و هماهنگي هاي لازم را انجام خواهد داد.

اینستاگرام تبسم فیسبوک تبسم تلگرام تبسم آپارات تبسم ایستاگرام دکتر کاظمی