پرسش ها و پاسخ ها درباره سکته مغزی و سایر بیماری ها

آیا سکته مغزی روی عملکرد شناختی مانند تمرکز ، حافظه و غیره تاثیر می گذارد؟


پاسخ مثبت است در اغلب موارد سکته های مغزی عملکردهای شناختی به درجاتی مختل می شوند. در صورتیکه میزان آسیب حتی 1 تا 4 در صد از حجم مغز را شامل شود ، می توانیم شاهد این اختلالات باشیم . شایعترین شکل اختلال شناختی به صورت اختلال حافظه  نزدیک ، یادگیری، اختلال در توجه و تمرکز ، اختلال در اجرای وظایف و برنامه ریزی امور تا بروز توهم و هذیان تظاهر می یابد.

ویدئوی مرتبط

,
 

دیدگاه شما

1
 

نام

ایمیل

 

  • Wayne Rooney

    Wayne Rooney

    Many thanks a whole lot for sharing! I will definitely be back.

    27 شهریور 1395